Cursos monogràfics

image (1)

Estiu 2014

Cursos monogràfics de català i castellà

  • Curs de comprensió lectora: 30 h
  • Curs de redacció: 30 h
  • Curs de morfologia i sintaxi: 30 h

(Adreçat a alumnes d’ESO i Batxillerat)

Curs introductori

  • Nivells de català A, B, C i D

(Adreçat a joves i adults)