Taller d’internet

Objectius

L’objectiu principal és que els participants siguin autònoms en l’ús d’internet, així
com també conèixer les opcions bàsiques de cerca i tot el seu potencial.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 • Entendre què és internet, el navegador i el seu funcionament.
 • Aprendre les opcions bàsiques de cerca i ús del cercador.
 • Aprendre a comunicar-se a través d’internet.
 • Aprendre a realitzar tràmits online.
Continguts
 • Introducció. El món d’internet i el seu potencial.
 • Conexió a internet, requeriments.
 • El navegador.
 • El buscador: Google i les seves funcionalitats.
 • Correu electrònic.
 • Comprar a internet i realitzar tràmits online.
 • Seguretat.

Tipus: Curs presencial
Durada: 6 hores
Data d’inici: 31 de GENER
Horari: Dilluns tarda

Taller d’interent