Conèixer les cobertes vegetals.

Objectius
 • Conèixer els beneficis ambientals de les cobertes ecològiques, així com els tipus, les característiques i els seus components.
 • Conèixer els tipus de vegetació per a cobertes vegetals i les millors recomanacions de manteniment.
Continguts
 1. Avantatges econòmics i de millora urbana.
 2. Avantatges constructius.
 3. El sistema constructiu.
 4. Cobertes amb pendents.
 5. Cobertes amb transit de vianants o rodat.
 6. Substrats i selecció de plantes.
 7. Sistema de seguretat.
 8. Manteniment i reg.
 9. Estudi de casos concrets.
Tipus: Curs presencial
Durada: 12 hores
Data: Març
Horari: Dissabtes al matí

Conèixer les cobertes vegetals