Curs Xarxes socials

Objectius
 • Conèixer la història de les xarxes socials des del seu inici fins a l’actualitat
 • Comprendre la tipologia de xarxes socials
 • Aprendre com compartir continguts a la xarxa i el paper de la gestió de la reputació.
Continguts
  1. Història de les xarxes socials, evolució i situació actual
  2. Tipologíia de xarxes socials

  2.1 Planificar estratègia a les xarxes socials

  2.2 Estratègia a Facebook

  2.3 Estratègia a Twitter

  2.4 Estratègia a Linkedin

  2.6 Estratègia a Pinterest

  2.7 Estratègia a Instagram

  2.8 Anàlisis a les xarxes socials

  1. Compartir coneixements i continguts a la xarxa

  3.1 Com gestionar els continguts a cada xarxa

  1. Seguretat i imatge a les xarxes socials
Tipus: Curs ONLINE
Durada: 30 hores
Data: DIMECRES I DIVENDRES Del 3 de febrer al 24 de març
Horari: 19,30 a 21,30 h

Curs Xarxes socials