Durant l’any anem organitzant diferents activitats a finals de trimestre relacionades amb les festivitats de HALLOWEEN, CHRISTMAS, EASTER.