Curs de manipulació d’aliments

Objectius
  • Adquirir els coneixements bàsics establerts a la manipulació d’aliments i aplicar-los a l’entorn laboral.
  • Conèixer els tipus d’aliments i la contaminació a què són susceptibles.
  • Aprendre pautes d’higiene, manipulació i manteniment de locals per tal de treballar amb aliments de manera segura i evitar contaminacions.
  • Conèixer la normativa en matèria d’alimentació i altres problemes relacionats amb l’alimentació no derivats de contaminacions com al·lèrgies i intoleràncies.
Continguts

1. Els aliments
    1.1. Tipus d’aliments
    1.2. Contaminació microbiana dels aliments
2. Manipulació i higiene alimentària
    2.1. Higiene del manipulador
    2.2. Higiene del local
    2.3. Pràctiques higièniques per a la manipulació d’ aliments
3. Legislació alimentària aplicable
    3.1. Normativa actual genèrica
    3.2. Aliments al·lèrgens i intoleràncies

Tipus: Curs presencial
Durada: 10 hores
Data d’inici: 29 d’ABRIL
Horari: Dilluns de 19h a 21:30h

Curs de manipulació d’aliments