Curs de conversa english B1

Tipus: Curs presencial
Durada: 25 Hores
Data: Tots els DILLUNS del 5/10/2020 – 26/4 /2021
Horari: de 13,45 h a 14,45 h
Grups limitats.
Objectius
 • Utilitzar l’idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys
 • Poder parlar de temes generals o d’interès personal.
 • Comprensió oral: Entendre el sentit general: Punts principals i informació específica sobre temes generals, d’actualitat en registre estàndard, de forma clara i a una velocitat mitjana.
 • Expressió oral: Expressar-se adequadament, amb fluïdesa, precisió i correcció en una àmplia gama de situacions i temes, narrant i descrivint experiències, sentiments i fets.
 • Transmetre informació, presentant un tema conegut i donant la seva opinió.
 • Plantejar un discurs senzill de forma clara i coherent.
Continguts
 1. Presentació
 2. Entonació i pronunciació
 3. Vocabulari relacionat amb situacions formals i informal
 4. Expressions freqüents de l’anglès col·loquial
 5. Diàlegs i debats

PREINSCRIPCIÓ CURS