Recepció

Punt d’arribada a Jambo.  Tot a punt per a entrar a classe…

Sala 1

És la nostra sala principal. Molt lluminosa i espaiosa, pot encabir gran nombre d’alumnes, si s’escau… Perfectament equipada amb canó de videoprojecció, pissarra principal, petit office i mobiliari escaient.

Sala 2

Ideal per a formació personalitzada, lluny de les classes tradicionals en grup. Per a aconseguir objectius d’aprenentatge específics…

Sala 3

La sala de les minories germàniques. Ensenyament gairebé personalitzat de l’alemany que s’entreveu cada cop més important donat el seu pes específic dins la UE.