Suport Vital Bàsic

Objectius
 • Aconseguir la màxima difusió del SVB i de la utilització del DEA.
 • Aprendre a identificar una aturada cardio-respiratòria (ACR).
 • Posar en marxa el sistema d’emergències.
 • Adquirir els coneixements teòrics i les habilitats necessaris per al tractament de l’ACR, assolint la realització de maniobres de ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de qualitat. Aprenentatge i domini del maneig del desfibril·lador automàtic amb seguretat i de la guia d’utilització.
 • Aprendre la posició lateral de seguretat (PLS).
 • Aprendre a actuar davant d’una obstrucció de la via aèria (OVRA).
Continguts
 1. Seguretat del material. Protectors.
 2. Valorar resposta i si respira amb normalitat
 3. Aconseguir ajuda al 112.
 4. Efectuar 30 compressions toràciques.
 5. Efectuar 2 ventilacions.
 6. Posar en funcionament el DEA i seguir les instruccions.
 7. Posició lateral de seguretat i IVRA.
Tipus: Curs presencial
Durada: 6 hores
Data: DISSABTE 20 FEBRER
Horari: DE 10 a 13h i de 15 a 18h

Curs PRIMERS AUXILIS + DESFIBRIL.LACIÓ