Curs: “El turisme com a eina de dinamització local”

Objectius

• Coneixement dels processos de comunicació i atenció al visitant/client.
• Habilitats en la gestió i el tractament de les reserves del clients.
• Tècniques per a la venda.
• Descobriment dels recursos patrimonials del territori.

Continguts
 • Definició i evolució del Turisme (2h)
 • El Turisme Rural (2h)
 • Atenció del client en la prestació del servei d’informació (6h)
  • L’atenció al públic en els serveis d’informació turística: actitud positiva i actitud proactiva, l’empatia, els esforços discrecionals; imatge; protocol; principis bàsics.
  • Elaboració i tractament d’enquestes de satisfacció: estadístiques i informes.
  • La negociació: la planificació de la negociació, estratègies i tècniques.
 • Promoció i venda de serveis turístics (5h)
  • Concepte de distribució de serveis turístics.
  • Agències de viatge, central de reserves… Tipus i característiques.
  • Màrqueting turístic.
  • Gestió de les reserves.
 • La recepció dels visitants (3h)
  • Organització, funcions i serveis.
  • Contractes d’allotjament i reserves.
  • Operacions de registre i entrada de clients.
  • Atenció continuada: operacions i processos durant l’estada de clients; anàlisi i aplicacions pràctiques.
  • Identificació i adequació de documentació per emplenar a l’arribada del client: la targeta de registre. Normativa aplicable.
 • Serveis d’informació sobre l’entorn (4)
  • Els recursos turístics de l’entorn.
  • La informació sobre l’entorn: anàlisi i explicació dels seus recursos, meteorologia, serveis, infraestructures i productes turístics específics.
  • La protecció dels recursos naturals i culturals: concepte de sostenibilitat, figures de protecció ambiental, espais naturals protegits.
  • Ofertes gastronòmiques en allotjaments ubicats en entorns rurals i / o naturals: matèries primeres característiques d’entorns rurals i / o naturals, ofertes gastronòmiques pròpies de la zona.
  • Gestió de fonts d’informació: plànols, mapes i manuals relacionats amb recursos, serveis i productes turístics de l’entorn.
  • Planificació i organització d’activitats en els allotjaments rurals.
  • Activitats complementàries ofertes en l’entorn rural / natural.
 • Operacions relacionades amb la sortida del visitant (3h)
  • Operacions i processos durant la sortida de clients: anàlisi i aplicacions pràctiques, revisió de l’estat de les instal·lacions, serveis consumits o altres.
  • Diferenciació dels diversos mitjans de pagament i les seves formes d’aplicació.
  • Operacions de facturació i cobrament per procediments manuals o informatitzats, tant comptat com a crèdit.
  • Custòdia de la documentació derivada dels cobraments. Normativa aplicable.
 • Gestió de queixes, reclamacions i suggeriments (3h)
  • Queixes, reclamacions i suggeriments: definicions i diferències. Normativa aplicable.
  • Principals motius de queixes del client de les empreses d’hostaleria i turisme.
  • Elements de recollida de queixes, reclamacions i suggeriments. Fases de la gestió de queixes i reclamacions.
  • Importància de les queixes, reclamacions i suggeriments com a element de millora contínua.
  • Aplicació de tècniques per al tractament de diferents tipus de queixes, reclamacions i suggeriments, associades amb la satisfacció del client.
  • La protecció de consumidors i usuaris: normativa aplicable a Espanya i la Unió Europea.
  • Anàlisi de la satisfacció de l’usuari.

Tipus: Curs presencial
Durada: 30 hores
Data d’inici: 6 de FEBRER
Horari: Dimarts 19:30h a 21:30h

Curs: "El turisme com a eina de dinamització local"