Curs d’atenció al client en l’àmbit del comerç

Objectius

• Conèixer el procés de comunicació amb el client/consumidor.
• Adquirir les destreses i habilitats en el llenguatge verbal i no verbal.
• Millora en la qualitat del servei i millora en l’activitat comercial.

Continguts
 • El Comerç 1h
 • Comunicació en l’atenció al client 6h
  • El servei d’atenció al client.
  • El màrqueting de relació amb el client.
  • Tècniques de comunicació.
  • Tècniques d’assertivitat.
  • Tècniques de comunicació en el procés d’atenció al client.
 • El Client 6h
  • Tipologia i característiques.
  • Fases en el procés d’atenció al client i conceptes bàsics: expectatives, necessitats, satisfacció.
  • Normativa de defensa dels consumidors i usuaris.
 • Comunicació amb el client en activitats de promoció i informació 3h
  • La imatge corporativa.
  • Les campanyes promocionals de productes i serveis: tipologia i característiques.
  • Dinamització comercial.
 • Seguiment postvenda com a element de fidelització 6h
 • Qualitat en la prestació de serveis d’atenció al client 3h
 • Resolució incidències 3h
Tipus: Curs presencial
Durada: 30 hores
Data d’inici: 6 de FEBRER
Horari: Dimarts i divendres de 15h a 17h

Curs d‘atenció al client en l’àmbit del comerç