Tècniques d’estudi

Objectius
  1. Tipus de tècniques.
  2. Característiques i funcionament.
  3. Pràctica.
Continguts
 1. FUNCIONS COGNITIVES QUE PARTICIPEN EN EL PROCÉS D’ESTUDI
  1. Atenció
  2. Memòria
 2. TÈCNIQUES D’ESTUDI
  1. Lectura comprensiva
  2. Subratllat
  3. Apunts
  4. Resum
  5. Esquema
  6. Mapes mentals
  7. Fitxes
  8. Regles mnemotècniques
  9. Vídeos explicatius
  10. Test online

tècniques d’estudi