Curs de cuina d’aprofitament

Objectius

Objectiu general:
– Adquirir coneixements i tècniques per aprofitar la matèria prima que sobra.

Objectius específics:
– Preparar plats de cuina regional amb tècniques d’aprofitament i reciclatge de matèria prima.
– Conèixer els productes que es poden aprofitar i els que no, prevalent la higiene i la salubritat.

Continguts

1. Com evitar tirar menjar:
   1.1. Planificació de la compra
   1.2. Tècniques d’emmagatzematge
   1.3. Procés d’elaboració i mètodes de cocció
2. Receptari d’aprofitament de matèria prima.
3. Gestió sostenible de l´aigua.

Tipus: Curs presencial
Durada: 20 hores
Data d’inici: 27 de SETEMBRE
Horari: Dimecres 19h a 22h

Curs de cuina d’aprofitament