Curs de pastisseria salada

Objectius
  • Exercir les tasques relatives a l’elaboració de pa i altres productes de fleca a partir de l’elecció de matèries primeres i auxiliars, dosant-les adequadament, utilitzant la maquinària, útils i eines necessàries per realitzar el pastat, format de peces, fermentació, cocció i refredat i el seu posterior envasat i expedició o embena respectant les normatives vigents, així com les de seguretat i higiene en el treball i les higiènic-sanitàries i ambientals.
  • Conèixer, identificar i classificar les matèries primeres i auxiliars necessàries en el procés d’elaboració de pa i altres productes de fleca, així com les seves qualitats i característiques.
  • Analitzar les fórmules i procediments d’elaboració del pa i d’altres productes de fleca, realitzant les operacions bàsiques d’elaboració, seleccionant formats i dissenys per a la realització de diversos tipus de pa, comprovant la qualitat en el desenvolupament del procés d’elaboració i contrastant els resultats obtinguts amb les especificacions de referència.
  • Conèixer i realitzar elaboració de productes segons les formulacions i la tècnica adequada.
  • Conèixer i utilitzar la tècnica del ferment natural o la massa mare natural en productes de pa i brioixeria per recuperar el sabor tradicional del pa amb elaboracions artesanals i productes naturals.
  • Ampliar l’assortiment de productes salats amb elaboracions innovadores de pastisseria salada amb diferents bases (pa, full, masses batudes, pa de pessic, etc.), farcits i acabats.
  • Conèixer i dur a terme tasques de neteja i desinfecció de les eines i maquinària, activitats d’higiene personal i de la indumentària de treball, així com el condicionament del lloc de treball, insistint en la repercussió de la indústria en el medi ambient i la minimització de les possibilitats de riscos laborals, tot això seguint la normativa vigent.
Continguts

1. Productes salats amb diferents bases:
   1.1. Pa
   1.2. Masses batudes
   1.3. Brioixeria
   1.4. Full
   1.5. Pa de pessic
2. Tipus d’elaboracions:
   2.1. Pastissets salats en pa de llames
   2.2. Mil fulls salats
   2.3. Pa de pessic salat
   2.4. Braç de gitano salat
   2.5. Assortit de canapès
   2.6. Muffins salats

Tipus: Curs presencial
Durada: 10 hores
Data d’inici: 21 de NOVEMBRE
Horari: Dilluns de 19:00h a 22:20h

Curs de pastisseria salada